Хаалттай хуралдааны нээлттэй сурвалжлага (2015.11.02 №007 (2007))